ปุ๊ กรุงเกษม

บรรเจิด กฤษณายุทธ ตำนานมีชีวิต เป็นสามี แหวน ฐิติมา นักเลงดังฝั่งธน  “จิตใจเป็นเอลวิส ความคิดเป็นเจมส์ดีน”