พจน์ ช่างกล

นักเลงรุ่นใหญ่จากช่างกลพระนครเหนือฝั่งธนฯ เป็นที่เคารพเกรงใจของพวกรุ่นน้อง