เปี๊ยก เจริญพาสน์

ชื่อจริง พิศาล อัครเศรณี (นักแสดงรุ่นใหญ่แห่งวงการ) นักเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศน์ ที่เป็นเพื่อนกับแดง ไบเล่ย์