โอวตี่

gangster (5)

ไม่ได้เป็นเพียงนักเลง แต่เป็นนักฆ่าที่หัวเราะไปฆ่าไปได้อย่างสบายใจ เขารับจ้างฆ่า และมีความสนุกในการฆ่า