11
Oct
Off

สตีฟ จ็อบส์ ประวัติ ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple โด่งดังระดับโลก

‘Steve Jobs’ เกิด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 ณ เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ย้อนไปในปีค.ศ. 1972 Steve jobs จบการศึกษาจาก Homestead High School ณ เมือง Cupertino หลังจากจบ เขาก็ได้สมัครเข้าเรียนต่อ ณ Reed College ณ เมือง Portland หากแต่เขาก็ต้องลาพักการเรียน ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งของการศึกษา หลายปีถัดมา ในงานปาฐกถาพิธีสำเร็จการศึกษา ของบัณฑิต Stanford University ปี ค.ศ. 2005 Steve jobs ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งที่เขาได้ลาพักเรียนไป เข้าได้ไปชั้นเรียนคัดตัวหนังสือ ‘ ถ้าผมไม่ได้เรียนวิชานี้ เครื่องMcIntosh ก็คงไม่มีรูปแบบอักษรหลากหลายดังเช่นทุกวันนี้ ’

ร่วมก่อตั้ง Apple กับ Steve Wozniak

ในปี ค.ศ. 1976 เขาเป็นผู้มีส่วนช่วยในการหารูปแบบแนวคิด เพื่อทำให้เรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประแสขึ้นมา ด้วยการสร้างเครื่อง Apple II ต่อมา เขาก็เป็นคนแรกอีกเช่นเดียวกัน ที่มองเห็นศักยภาพของผู้ใช้งาน Graphics และ Mouse ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น ภายในศูนย์วิจัยซี Xerox PARC ของบริษัท Xerox ต่อมาก็ได้มีการควบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้ เข้าไว้ในเครื่องMcIntosh หลังจากพวกเขาพ่ายแพ้ ให้แก่การคว้าเก้าอี้กับคณะกรรมการบริหาร ค.ศ. 1984 Steve jobs ลาออกจาก Apples และก่อตั้ง Next Computer บริษัทพัฒนา Platforms คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจงในการนำไปใช้เรื่องการศึกษาและใช้กับธุรกิจ

Steve jobs ได้เข้ามามีส่วนช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้รับความนิยมขึ้นมา

ในปี ค.ศ. 1996 Steve jobs กลับเข้าทำงานในบริษัท Apple ซึ่งเขาร่วมก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง พร้อมรับหน้าที่ CEO มาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1997 – 2011 Steve jobs ยังดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของ Pixar Animation Studios อีกทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขนาด 50.1% จนกระทั่งบริษัท Walter Disney ซื้อกิจการไป

ในปี ค.ศ. 2006 Steve jobs คือ ผู้ถือหุ้นมากที่สุดของ Walter Disney ที่ 7% อีกทั้งยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Walter Disney อีกด้วย วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 เป็นอีกหนึ่งวันที่ครอบครัวรวมทั้งคนที่รู้จักกับ Steve jobs ต่างภาวนา เอาใจช่วย เพราะเขาได้เข้ารับการผ่าตัดนำเนื้องอกมะเร็งออกจากตับอ่อน โดยเขาได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งในตับอ่อนซึ่งพบได้น้อยมาก โดยเนื้องอกชนิดนี้ไม่สามารถใช้เคมีบำบัด หรือรังสีบำบัดได้ ในช่วงที่เขาป่วย Tim Cook ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานขายขึ้นมาเป็นผู้บริหารงานแทน

การลาออกจาก Apple และช่วงชีวิตสุดท้าย

Steve jobs ลาออกจากการเป็น CEO ของบริษัท Apple ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 หลังจากที่ เขาต้องพักงานไปหลายครั้ง เพราะปัญหาทางด้านสุขภาพ และรวมถึงการปลูกถ่ายตับด้วย สุดท้ายแล้ว Steve jobs ก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอ่อน ด้วยวัย 56 ปี เขาจากไปอย่างสงบและทิ้งเทคโนโลยีอังทรงคุณค่าไว้ในโลก…