เสือกลับ คำทอง ตำนานเสือแดนใต้

tigerja (6)

เสือกลับ ได้รับการถ่ายทอดมาจากสำนักเขาอ้อ และวัดดอนศาลา มีสี่วิชาหลักที่เรียนมาจนชำนาญ

1 วิชาเมตามหานิยม

2 วิชาอยู่ยงคงกระพัน ชาตรี

3 วิชากำบังตาแบบหายตัวได้

4 วิชาหมอยาเขาอ้อ