อแวสะดอ ตาและ แห่งเทือกเขาบูโด

tigerja (4)

หัวหน้าโจรผู้ยิ่งใหญ่ ขึ้นชื่อในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ อยู่ยงคงกระพัน เป็นชาวไทยพุทธ เป็นลูกบุญธรรมของ “โต๊ะยี” ชาวอิสลาม มีวิชาทางไสยศาสตร์ปลดโซ่ตรวน มี ตับคนเป็นเหล็ก   2  ชั้น  เคราคนเป็นทองแดง  1  แผ่น ซ้องหมูป่า  1  อัน   ผ้าประเจียด 1  ผืน นอกจากนี้ยังมีกริชประจำตัวเจ้าเมืองปัตตานี จอมโจรเจ้าพ่อเทือกเขาบูโด  ถือว่าการตายด้วยฝีมือเจ้าหน้าตำรวจเป็นการตายที่ไร้เกียรติอย่างยิ่งสำหรับจอมโจร